Dziś:  8 - 12 - 2023
A A A

o cenach

Przed Wyjazdem » o cenach

Nasze imprezy maja różny charakter, w związku z tym, również kosztorysowane są na różne sposoby.

W polu CENA podajemy jaką kwotę musimy pobrać od uczestników w Polsce przed wyjazdem. Czasem jest to tylko kwota złotówkowa, czasem również walutowa, bo musimy wcześniej opłacić część świadczeń na miejscu. My uiszczamy tą płatność w walucie obcej, więc nie chcemy brać na siebie ryzyka kursowego – zawsze ktoś by był na tym stratny – i prosimy o wpłatę w walucie obcej lub jej równowartość złotówkową w dniu wpłaty.

W polu KOSZTY MIEJSCOWE pokazujemy ile trzeba zabrać ze sobą pieniędzy na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z realizacją programu. Kwotę tą zbiera od uczestników na miejscu pilot i płaci nimi za różne usługi. Choć nie jest to część ceny, jest OBOWIĄZKOWA.


W świadczeniach pod programem znajdziesz wyszczególnienie co obejmuje cena i koszty miejscowe.

Oprócz kosztów obowiązkowych, jednakowych dla wszystkich uczestników, są jeszcze KOSZTY DODATKOWE, które należy wziąć pod uwagę przy podsumowaniu całości wydatków związanych z imprezą (co jest oczywiście niezwykle istotne przy porównywaniu cen wyjazdów różnych organizatorów). Mogą się tu znaleźć wejściówki do zwiedzanych obiektów, wyżywienie, opłaty za fotografowanie i filmowanie.

Na imprezach z nieparzystą liczbą uczestników tej samej płci
proponujemy wypadku zakwaterowanie w pokoju trzyosobowym lub jednoosobowym bez dodatkowych opłat/upustów, chyba, że sobie z góry zażyczysz zakwaterowanie w jedynce za dopłatą, a wtedy obowiązuje Cię DOPŁATA DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO.