Dziś:  25 - 9 - 2023
A A A

o ubezpieczeniu

Przed Wyjazdem » o ubezpieczeniu

Wszyscy uczestnicy sa ubezpieczeni od kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków, a także na wypadek utraty bagażu w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Kwoty ubezpieczenia:
koszty leczenia wraz z assistance: 30 000,- EUR ( w tym koszty ratownictwa do kwoty 5 000 EUR)
następstwa nieszczęśliwych wypadków 4 000,- EUR
bagaż podróżny 400,- EUR

Likwidacja szkód odbywać się będzie  przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. , ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.
Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.
Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00.

W przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centralą Alarmową, ubezpieczyciel zwróci wartość poniesionych kosztów pomniejszoną o 20 Eur.

Informujemy również o możliwości ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie. Ubezpieczenie to kosztuje 2,5% CENY imprezy i należy je zawrzeć do 5 dni po podpisaniu umowy / wpłaty zaliczki.